• zh-hans
  • en

Contact information

Office Tel Fax
Nanjing (+86)25 6853 0600 (+86)25 6853 0619
Zhenjiang (+86)511 8558 2335 (+86)511 8888 3008
Shanghai (+86)21 5683 1662 (+86)21 5683 1662
Tianjin (+86)22 2439 7111 (+86)22 2495 1301
Guangzhou (+86)20 3727 9612 (+86)20 3727 9612
Changchun (+86)431 8598 1598 (+86)431 8598 1598
Hong Kong (+852)2615 1488 (+852)2615 9711
Saudi Arabia (+966)12 6513188/6512488 (+966)12 6579288

OTL Technology Centre
Address: 238 Lantian Road , Nanjing Airport Economic Zone ,211113 , Jiangsu,China
Tel : +86 (0)25 6853 0600
Fax : +86 (0)25 6853 0619

 

OTL Industrial Centre
Address : 57 Yinhe Road , Da Gang , New Industrial Zone , Zhenjiang 212132 , Jiangsu, China
Tel : +86 (0)511 8558 2335
Fax: +86 (0)511 8888 3008